Recent Content

mitrpol_01
ALEC NEWS

รองผู้ว่าการ อช. ให้การต้อนรับและประชุมหารือด้านพลังงาน กับบริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ชีวภาพ (อช.) ให้การต้อนรับ และประชุมหารือร่วมกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด เรื่องการนํางานวิจัยของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์…
grandopening_01
ALEC NEWS

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเปิดตัวพร้อมเป็นผู้นำในอาเซียน

พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เปิดอาคารใหม่โชว์สื่อ ครั้งแรก พาเยี่ยมชมกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย หรือ TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ …
Knowledge04
ALEC Knowledge

อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก

สาหร่ายขนาดเล็กหรือจุลสาหร่าย (microalgae) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายพืช เช่นมีการสังเคราะห์แสง ซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารได้ แต่สาหร่ายจะไม่มีรากที่แท้จริงใช้เพียงแค่ยึดเกาะกับวัสดุหรือชอบที่จะลอยไปตามกระแสน้ำ จุลสาหร่ายหรือสาหร่ายขนาดเล็กนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องดูใต้กล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป สาหร่ายขนาดเล็กมีหลายสีซึ่งเกิดจากสารอาหารต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต และรงควัตถุ (pigment) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นตัวปกป้องสาหร่ายให้มีการดำรงชีวิตมายาวนานหลายพันล้านปีถึงแม้ว่าสาหร่ายจะมีขนาดเล็กแต่สามารถสร้างสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตได้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาคุณค่าอาหารจากสาหร่ายขนาดเล็กจำนวนมากและได้รายงานว่าสาหร่ายขนาดเล็กประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เอนไซม์ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ…
9204856951512
ALEC NEWS

ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center: ALEC) และให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อ Bio Reactor , Algal Plant และการบริการด้านวิเคราะห์ความปลอดภัยของน้ำ