ALEC NEWS

ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

9204856951512

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center: ALEC) และให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อ Bio Reactor , Algal Plant และการบริการด้านวิเคราะห์ความปลอดภัยของน้ำ

9204848759670
9204856951512
9204857215455
9204857350799
navigate_before
navigate_next