ALEC Form

คำขอบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านจุลสาหร่าย (Testing and Analysis of Microalgae)

ALEC Logo_Medium

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านจุลสาหร่าย

 

1. ดาวน์โหลด คำขอบริการทดสอบจุลสาหร่าย

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วทำการ upload

 

3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ