Knowledge04
ALEC Knowledge

อาหารจากสาหร่ายขนาดเล็ก

สาหร่ายขนาดเล็กหรือจุลสาหร่าย (microalgae) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบางอย่างคล้ายพืช เช่นมีการสังเคราะห์แสง ซึ่งเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารได้ แต่สาหร่ายจะไม่มีรากที่แท้จริงใช้เพียงแค่ยึดเกาะกับวัสดุหรือชอบที่จะลอยไปตามกระแสน้ำ จุลสาหร่ายหรือสาหร่ายขนาดเล็กนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องดูใต้กล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไป สาหร่ายขนาดเล็กมีหลายสีซึ่งเกิดจากสารอาหารต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต และรงควัตถุ (pigment) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นตัวปกป้องสาหร่ายให้มีการดำรงชีวิตมายาวนานหลายพันล้านปีถึงแม้ว่าสาหร่ายจะมีขนาดเล็กแต่สามารถสร้างสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตได้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาคุณค่าอาหารจากสาหร่ายขนาดเล็กจำนวนมากและได้รายงานว่าสาหร่ายขนาดเล็กประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร เอนไซม์ วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ…
knowledge03
ALEC Knowledge

การนำสาหร่ายทะเล มาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

รูปภาพจาก www.dgiwire.com สาหร่ายทะเล (seaweeds) ทั่วโลกพบประมาณ 12,000 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสาหร่ายสีเขียว (Division Chlorophyta) 4,000 ชนิด สาหร่ายสีแดง (Division Rhodophyta) 6,000 ชนิด และสาหร่ายสีน้ำตาล (Division Phaeophyta)…
knowledge02
ALEC Knowledge

อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์จากสาหร่าย

  โดยทั่วไปสาหร่ายมักจะนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารและเครื่องสำอาง ได้แก่ สาหร่ายสไปรูไลนา (Spirulina) คลอเรลลา (Chlorella) ดูนาลิเอลลา (Dunaliella)ฮีมาโตคอกคัส (Haematococcus) เป็นต้น แหล่งเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก (microalgae) อยู่ที่มหาวิทยาลัย Coimbra ประเทศโปรตุเกส ซึ่งมีมากกว่า 4,000 สายพันธุ์ ส่วนประเทศอื่นๆ…